En dag i Livet ...

BESKRIVELSE AF EN DAG I LIVET


Vi åbner kl. 7.00.

Vi praktiserer aflevering i døren, da det er vores erfaring at det skaber den mest rolige overgang fra hjem til børnehavedag. Vi serverer nybagte boller med rigeligt smør.

Alle børn runder bordet for en stund, hvor der altid sidder en voksen og byder børnene velkommen til dagen. 

Der er mulighed for leg, puslespil, historielæsning, udklædning, tegning, perler, m.m., indtil alle børn er ankommet kl. 9.00.

Herefter holdes der samling, med sang, turtagning, højtlæsning, og hvad dagen kan byde på.

Efter endt samling går børnene med deres gåmakkere i garderoben, hvor en voksen hjælper dem i tøjet,

og således går børnegruppen afsted i små hold, for at mødes i skoven eller på vej til skoven.

Turen til skoven er af mindst lige så stor betydning, som det at nå frem, og den nydes i fulde drag af børn, såvel som voksne. 

Fremme ved dagens destination, bliver der foldet en tarp ud, som alle sidder sammen på og spiser madpakker. En voksen sørger for, at vores toiletstol bliver placeret. 

Efter frokoststunden er der pædagogiske aktiviteter afhængig af destination og dagens vejr. De sovebørn, der måtte være, bliver lagt i soveposer til lur. Her sidder en voksen sammen med børnene under hele luren. Hvis større børn har lyst til eller behov for en pause, tilbydes de ligeså en sovepose og kan hvile lidt. 

 

Kl. ca. 15.00 vender vi hjem til børnehaven, hvor der bliver serveret frugt og de resterende boller fra morgenstunden. Her samles alle børn om vores store bord, og der bliver læst højt for alle. 

Dagen slutter kl. 17.00, hvor børnehaven lukker efter en god eftermiddag med leg. 

 

Vores dagsstruktur kan ændres afhængig af vejret, men de daglige rutiner holder vi meget på og af, for de skaber rum for de forandringer vejret må påføre os.

 

I sommerhalvåret vil vi som udgangspunkt lukke i skoven og afhentning sker således i skoven.