Tid, nærvær og fordybelse er vores grundpiller i værdisættet i Skovbørnehaven Livet. Børn der oplever voksne der ikke bare har tid, men som også er nærværende og tør fordybe sig sammen med dem, bliver tillidsfulde, trygge og robuste børn. Det giver børn der oplever sig set, hørt og forstået.

 

Fællesskab er endnu en stærk værdi i Skovbørnehaven Livet. For netop det at være en del af noget større, har værdi i sig selv. Et stærkt og godt fællesskab, opstår kun hvis alle har en særlig plads og det har vi i Skovbørnehaven Livet.


At læring altid foregår gennem leg eller en legende tilgang er endnu et vigtigt element i vores værdisætning. Vi tror på udviklingen sker i de meningsfulde fællesskaber.


Vi tør at være nysgerrige, på og med børnene og vigtigst af alt tør vi lade os rive med, der hvor børnene tager os hen. Helt konkret arbejder vi med afsæt i den integrerende baggrund, hvorved vi følger børnenes spor og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter med afsæt i hvad der optager børnene. Dette medvirker til at alle børn oplever sig, som en uundværlig del af fællesskabet, men der udvikles kompetencer for at bøje sig for et evt. flertal.


Den pædagoiske praksis uddybes yderligere i vores læreplan,

som også findes her på hjemmesiden.


Vi tror på at give vores børn en vigtig opgave, i at være ambassadører for vores lokalområde. De må gerne tage ejerskab af skoven og den natur vi ”bor” i til daglig og vi skaber kontakt, dialog og mulighed for samarbejde med de medspillere vi har i lokalområdet.


Det kan være alt lige fra Aarstidernes ”haver til maver”, ”Skolen i virkeligheden”,

det lokale plejecenter, hvor vores børn kan sprede glæde og smil, samtidig med

at de får oplevelsen af at bidrage og være vigtige i et større fællesskab.


Netop fællesskabet holder vi også vores forældre op på, og vi tilbyder alle forældre at deltage i børnehavens dagligdag, eller blot at nyde en kop kaffe ved aflevering/afhentning, da vi også ønsker deres ejerskabsfølelse.


Det er vores mål at Skovbørnehaven Livet bliver et sted man ikke har lyst til at skulle hjem fra, for små såvel som for store.

Vores værdier