Tid, nærvær og fordybelse er grundpillerne i vores værdisæt i Skovbørnehaven Livet. Børn, der oplever voksne, der ikke bare har tid, men som også er nærværende og tør fordybe sig sammen med dem, bliver tillidsfulde, trygge og robuste børn. Det giver børn, der oplever sig set, hørt og forstået.

 

Fællesskab er endnu en stærk værdi i Skovbørnehaven Livet. For netop det at være en del af noget større har værdi i sig selv. Et stærkt og godt fællesskab opstår kun, hvis alle har en særlig plads, og det har vi i Skovbørnehaven Livet.


At læring altid foregår gennem leg eller en legende tilgang er endnu et vigtigt element i vores værdisætning. Vi tror på, at udviklingen sker i de meningsfulde fællesskaber.


Vi tør at være nysgerrige på og med børnene, og vigtigst af alt tør vi lade os rive med der, hvor børnene tager os hen. Helt konkret arbejder vi med afsæt i den integrerende baggrund, hvorved vi følger børnenes spor og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter med afsæt i, hvad der optager børnene. Dette medvirker til, at alle børn oplever sig selv som en uundværlig del af fællesskabet, men der udvikles kompetencer for at bøje sig for et evt. flertal.


Den pædagogiske praksis uddybes yderligere i vores læreplan,

som også findes her på hjemmesiden.


Vi tror på at give vores børn en vigtig opgave i at være ambassadører for vores lokalområde. De må gerne tage ejerskab af skoven og den natur, vi ”bor” i til daglig, og vi skaber kontakt, dialog og mulighed for samarbejde med de medspillere, vi har i lokalområdet.


Det kan være alt lige fra Aarstidernes ”Haver til Maver”, ”Skolen i virkeligheden”,

det lokale plejecenter, hvor vores børn kan sprede glæde og smil, samtidig med

at de får oplevelsen af at bidrage og være vigtige i et større fællesskab.


Det er vores mål, at Skovbørnehaven Livet bliver et sted, man ikke har lyst til at skulle hjem fra, for små såvel som for store.

Vores værdier