Praktisk

Det gode skovbørnehaveliv kræver,

at udstyret er i orden.


Derfor har vi en aftale med Friliv.dk, hvor man som indmeldt familie får 20 % rabat på alt i butikken.