Bestyrelse

I Skovbørnehaven Livet er bestyrelsesarbejdet delt i en to-strenget model. Således er der en forældrebestyrelse og en institutionsbestyrelse.


Forældrebestyrelse:

Forældrebestyrelsen er med til at fastsætte de pædagogiske principper for privatinstitutionen og evaluerer hvert år den pædagogiske læreplan. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til ansættelse af fast personale, hvilket kan udøves via et ansættelsesudvalg, valgt af forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indstillingsretten til eksterne medlemmer som kandiderer til institutionsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret til anvendelse af den økonomiske ramme.

Forældrebestyrelsen består af følgende forældrerepræsentanter:

Formand Maria Løvgreen 

Næstformand Mette Uldbæk 

Simon Holte

Julia Krups


Institutionsbestyrelsen

Består af 5 medlemmer. To af disse udgøres af to medlemmer fra forældrebestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Derudover udpeges der 2 medlemmer som gerne må være eksterne personer, som ikke har børn i institutionen, men som har en særlig tilknytning til området og/eller interesse i bevarelsen af Skovbørnehaven Livet.